FJALË

Fjalor Shqip

U përcollët këtu prej fjalës: perdale.

PËRDALË mb. f. keq.

  1. E shthurur moralisht, që nuk e ruan nderin e vet si vajzë a si grua. Vajzë (grua) e përdalë.