FJALË

Fjalor Shqip

PËRDHE m. bised.

  • Përdhes, reumatizëm.


PËRDHE ndajf.

  • 1. Mbi sipërfaqen e tokës; përtokë. Bie përdhe. Ulem përdhe. U shtri përdhe. E përplasi përdhe. E shtroi përdhe.
  • 2. Në drejtim të tokës, poshtë. Shikonte përdhe. Uli sytë përdhe.
  • Me faqe përdhe (në dhe) shih te FAQ/E,~JA. Me shpinë përdhe (në tokë) shih te SHPIN/Ë,~A. I ka rënë hunda përdhe (në dhe) iron. shih te HUND/Ë,~A.