FJALË

Fjalor Shqip

PËRDITË ndajf.

  1. Çdo ditë, dita me ditë, ditë për ditë, ngaditë; vazhdimisht, pa ndërprerje. Vjen përditë. Zhvillohet (përparon) përditë e më shumë.