FJALË

Fjalor Shqip

PËRFIKET vetv.

  • 1. Fillon të teret, thahet paksa, fikatet, përfiktohet. U përfikën rrobat në tel. U përfik toka. U përfikën drutë mbi sobë.
  • 2. Pës. e PËRFIK.