FJALË

Fjalor Shqip

PËRFIKTOHET vetv.

  • 1. Teret pak, thahet, fikatet.
  • 2. Pës. e PËRFIKTOJ.