FJALË

Fjalor Shqip

PËRFIKTOJ kal.

  • Ter pak, thaj, fikat. Përfiktoj paksa këmishën.