FJALË

Fjalor Shqip

PËRFILLJE f.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRFILL, PËRFILLEM.
  • 2. Nderim dhe vlerësim që tregohet ndaj dikujt a diçkaje, konsideratë. E dëgjonin me përfillje. I shprehu përfilljen e tij të thellë.