FJALË

Fjalor Shqip

PËRFITIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRFITOJ, PËRFITOHET. Mënyrë përfitimi.
  • 2. Diçka e vlefshme që nxjerrim nga një veprimtari, nga një punë, nga marrëdhëniet me dikë etj., fitimi material a shpirtëror që kemi nga diçka, dobi. Përfitime materiale. Përfitim moral. Për përfitime shoqërore (vetjake). Nxjerrin përfitime të mëdha. Nuk pati asnjë përfitim.