FJALË

Fjalor Shqip

PËRFITIMSHËM mb.

  • Që jep të ardhura, që jep fitime, i leverdishëm; që sjell dobi, i dobishëm. Punë e përfitimshme.