FJALË

Fjalor Shqip

PËRFITOHET vetv.

  • 1. Nxirret një fitim material ose shpirtëror nga dikush a nga diçka, fitohet diçka e vlefshme, ka dobi. U përfituan mijëra hektarë tokë.
  • 2. Përftohet diçka e re më e dobishme nga bashkimi i disa gjërave, nxirret, krijohet. U përfitua një lloj i ri gruri (misri).
  • 3. Pës. e PËRFITOJ.