FJALË

Fjalor Shqip

PËRFLAKJE I f.

  • Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve PËRFLAK I, PËRFLAKET I. Përflakja e qiellit.


PËRFLAKJE II f.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRFLAK II, PËRFLAKET II.