FJALË

Fjalor Shqip

PËRFTOHET vetv.

  1. Zë fill, krijohet; prodhohet, formohet a del nga përzierja e disa lëndëve të ndryshme, nga veprimi i organeve të caktuara a në një mënyrë të caktuar. Që kur është përftuar jeta mbi Tokë. Klor që përftohet nga elektroliza. Nga bitumi përftohet koksi. Sheqeri përftohet nga përpunimi i panxharit. Zanoret dhe bashkëtingëlloret përftohen në mënyra të ndryshme.
  2. Krijohet diçka e re, lind një dukuri a një gjendje e re. Letërsi që u përftua nga lëvizja për çlirim. Figura që përftohen nga njohja dhe studimi i jetës.
  3. Pës. e PËRFTOJ.