FJALË

Fjalor Shqip

PËRFTOJ kal.

  • 1. Bëj që të zërë fill, krijoj; prodhoj a formoj diçka të re, duke përzier a duke lidhur gjëra të ndryshme a duke vepruar në një mënyrë të caktuar. Përftoi i pari hidrogjenin. Përftuan kiminë artificiale (në laborator). Përftojnë tinguj të lartë.
  • 2. lart. Bijoj, pjell.