FJALË

Fjalor Shqip

PËRFTORE f. gjeom.

  • Vijë, nga lëvizja e së cilës në hapësirë krijohet një sipërfaqe. Përftore kryesore.