FJALË

Fjalor Shqip

PËRFUSHTË mb.

  • 1. Që nuk ka pjesë të ngritura e të thelluara, i sheshtë, i rrafshët. Vend i përfushtë. Trevë e përfushtë.
  • 2. Që është i gjerë dhe i cekët, i nderë, i sheshtë (për një enë). Pjatë e përfushtë.
  • 3. fig. Që duket sheshit, i hapët. Armik i përfushtë. Dëm i përfushtë. I hapi luftë të përfushtë.