FJALË

Fjalor Shqip

PAKUFISHËM mb.

  • 1. I paanë, i pakufi. Hapësirë e pakufishme.
  • 2. fig. Që është shumë i fuqishëm; shumë i madh, i pamasë; që nuk njeh asnjë kufi. Besnikëri (miqësi) e pakufishme. Dashuri (krenari) e pakufishme. Besim i pakufishëm. Përbuzje (vërejtje) e pakufishme. Mundësi të pakufishme. Ndihmë (përkrahje) e pakufishme.
  • 3. gjuh. Që tregon qenie, sende a dukuri në mënyrë të pacaktuar; që tregon sasi të pacaktuar ose të përafërt qeniesh, sendesh a dukurish. Përemër i pakufishëm.