FJALË

Fjalor Shqip

U përcollët këtu prej fjalës: pamesuar.

PAMËSUAR mb.

  • 1. Që nuk ka marrë arsim të mjaftueshëm; që nuk di ose di pak; i pashkolluar; i paditur. Njeri i pamësuar.
  • 2. Që nuk e ka përvetësuar mirë një mjeshtëri; që nuk ka përvojën e duhur në punë ose në jetë, i papërvojë. Punëtor i pamësuar.
  • 3. Që nuk është ushtruar ose nuk është stërvitur me diçka, i pastërvitur. Sy i pamësuar. Dorë e pamësuar.