FJALË

Fjalor Shqip

PAMAJMË mb.

  • Që nuk ka dhjamë, që nuk është i majmë. Mish i pamajmë. Pula doli e pamajme.