FJALË

Fjalor Shqip

PAMASË mb.

  1. Që përfshin një sasi shumë të madhe, që s'ka të numëruar, i pafund, i pakufishëm; i pallogaritshëm. Numër i pamasë njerëzish. Pasuri e pamasë. Dëm i pamasë. Shpenzime të pamasë.
  2. Që ka vëllim a përmasa shumë të mëdha, shumë i madh. Bllok (shkëmb) i pamasë.
  3. fig. Shumë i fuqishëm, i pakufishëm. Dashuri e pamasë. Gëzim i pamasë. Urrejtje e pamasë.