FJALË

Fjalor Shqip

PAMASHKULL mb.

  • 1. Që nuk i ka vetitë a tiparet e mashkullit (për burrin). Burrë i pamashkull.
  • 2. Që ka mbetur pa një burrë a pa një djalë (për familjen). Shtëpi e pamashkull.