FJALË

Fjalor Shqip

PAMATËSI f. libr.

  1. Të qenët i pamatshëm e i pafund, vetia e diçkaje që ka përmasa shumë të mëdha sa nuk t'i rrok syri, pafundësi. Pamatësia e oqeanit. Pamatësia e qiellit.