FJALË

Fjalor Shqip

PAMJAFTË mb.

  • I pamjaftueshëm. Zhvillim i pamjaftë. Përpjekje (kërkime) të pamjafta.