FJALË

Fjalor Shqip

PARAHISTORIK mb.

  • 1. Që ka të bëjë me parahistorinë; që i përket periudhës së parahistorisë. Koha parahistorike. Njeriu parahistorik. Vegla parahistorike.
  • 2. Që i përket një periudhe shumë të lashtë. Kafshë parahistorike.