FJALË

Fjalor Shqip

PARCELIM m. bujq.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PARCELOJ, PARCELOHET. Parcelimi i tokës (i kullotës).

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →