FJALË

Fjalor Shqip

PARI f. përmb.

  1. Shtresa më e lartë e një vendi; përfaqësuesit e kësaj shtrese që sundojnë një vend a një krahinë; krerët e vendit; kund. vegjëli. Paria fisnore. Paria e vendit (e qytetit, e fshatit). Vendoste paria.

PARI ndajf.

  1. Aty pari: a) në një vend aty pranë ose përbri; aty afër ose në atë anë; b) afërsisht, aty afër, përafërsisht, rrotull. Këndej pari: nga kjo anë, këtu afër përbri. Andej pari: nga ajo anë, andej afër përbri.

PARI ndajf.

  1. si fj. ndërm. Përdoret për të shënuar pikën ose çështjen e parë që përmendim me gojë a me shkrim. Së pari...; së dyti...
  2. Në fillim, në krye të herës: nga fillimi; për herë të parë. Nuk e pa që së pari. E bëj për së pari e bëj edhe një herë nga fillimi, e ribëj. E ka së pari e ka për herë të parë.
  3. radhë të parë, para së gjithash. Ta njohë mirë së pari, pastaj ta vendosë. Kjo duhet bërë së pari.
  4. Pikë së pari shih te PIK/Ë,~A.