FJALË

Fjalor Shqip

PARIMËSI f. libr.

  • Të qenët parimor; qëndrim parimor i palëkundshëm; mbështetja në parimet dhe ndjekja e tyre pa lëkundje në teori e në praktikë. Parimësi e lartë. Parimësia marksiste. Fryma e parimësisë. Mungesa e parimësisë. Shquhet për parimësi.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →