FJALË

Fjalor Shqip

PATHEMELTË mb.

  • Që nuk është i mbështetur në të dhëna të vërteta a në argumente të shëndosha; që s'ka asnjë arsye të thuhet a të bëhet, që nuk motivohet. Lajme (njoftime, pohime) të pathemelta. Pikëpamje (mendime, gjykime, dyshime) të pathemelta. Kërkesa (arsye, vërejtje) të pathemelta. E quaj të pathemeltë.