FJALË

Fjalor Shqip

PEDAGOGJI f.

  • 1. Shkenca që merret me edukimin dhe arsimimin e fëmijëve e të të rinjve, me metodat që duhen përdorur për këtë qëllim. Pedagogjia socialiste. Pedagogjia klasike (formaliste).
  • 2. Lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të kësaj shkence në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri. Mori notë të mirë në pedagogji. Dha provimin e pedagogjisë.
SHQIPFUL