FJALË

Fjalor Shqip

PLOTËSISHT ndajf.

1. Aq sa merr, aq sa nxë, plot. Mbush plotësisht.

2. Me tërë forcën, me gjithçka kam, tërësisht. Është dhënë plotësisht pas punës. Jam plotësisht me ju. E ndiej plotësisht.

3. Deri në fund, tërësisht, përfundimisht. E shkatërroi (e asgjësoi, e zhduku) plotësisht. E kreu plotësisht. Përfundoi plotësisht.

4. Në të gjitha anët a drejtimet; në mënyrë të plotë; krejt; kund. pjesërisht. E kuptoi plotësisht. U bind plotësisht. Fitoi plotësisht. E miratoi plotësisht.