FJALË

Fjalor Shqip

PLOTËSOHET vetv.

1. Zihet, mbushet. Vendet e zbrazëta u plotësuan.

2. Pës. e PLOTËSOJ.