FJALË

Fjalor Shqip

PLOTPJESËTOHET vetv.

1. mat. Pjesëtohet me një numër tjetër pa lënë mbetje, pjesëtohet plotësisht. Dymbëdhjeta plotpjesëtohet me katër.

2. libr. Ndahet a pjesëtohet plotësisht.