FJALË

Fjalor Shqip

PLOTPJESËTUES m. mat.

Numri që e pjesëton një tjetër pa lënë mbetje. Plotpjesëtuesi i numrit 72.