FJALË

Fjalor Shqip

POHIM m.

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve POHOJ, POHOHET. Pohimi i së resë. Pjesëz pohimi. gjuh. Në shenjë pohimi.

2. Ajo që pohon dikush; ajo që vërteton diçka; ajo me të cilën pohohet diçka. Pohim i plotë (i përpiktë). Pohim zyrtar. Pohime matematike. Pohim gjyqësor. drejt. Pohimet e të pandehurit. Vërtetësia e një pohimi. Sipas pohimeve. Bëj (përsërit) një pohim.

Shih edhe: pohe pohoj pohor pohues