FJALË

Fjalor Shqip

POROSI f.

1. Kërkesë që dikush i bën një tjetri për të blerë diçka, për t'i kryer një punë etj.; vetë sendi që blihet, puna që kryhet etj. sipas kësaj kërkese. Këpucë me porosi. Punime me porosi. Sipas porosive. Merr (pranon) porosi. Bëri një porosi porositi diçka. Qep me porosi.

2. Punë e veçantë që i ngarkohet dikujt nga një tjetër për ta kryer; detyrë. I dha një porosi. La disa porosi. I kreu porositë.

3. Këshillë që i jepet dikujt për diçka; udhëzime të vlefshme që i jepen dikujt, mësim. Porosi të çmuara (shumë të vlefshme). Me porosi të dikujt në emër të dikujt. Kryej (përmbush, vë në jetë) një porosi.

4. Diçka që i lihet një njeriu për t'u kujdesur, diçka që i besohet një tjetri; dëshirë e dikujt që ia lë si amanet një tjetri. Ia la porosi i ati. Ia mbajti porosinë.