FJALË

Fjalor Shqip

PUNËLUMË mb.

1. Që nuk i kryen mirë punët, që i bën punët shkel e shko.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Fjalëshumi - punëlumi. fj.u.