FJALË

Fjalor Shqip

PUNËMADH mb.

1. Që merret me punë të rëndësishme a të mëdha, që punon shumë, që është punëtor i madh.

2. tall. Që mburret shumë për punën që bën, që mbahet sikur merret me punë të mëdha.

3. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.