FJALË

Fjalor Shqip

PUNËPADUKUR mb.

1. Që nuk i duket puna, që nuk i ka duk puna. Grua punëpadukur.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.