FJALË

Fjalor Shqip

PUNËRRYESHËM mb.

Që i bën punët me ngadalë e me zor; që mundohet shumë kur bën një punë.