FJALË

Fjalor Shqip

RRUMBULLAKUAR mb.

  • 1. Që është bërë i rrumbullakët, që i është dhënë trajta e rrumbullakët, që i janë zbutur këndet. Dru (metal, gur) i rrumbullakuar. Skaje (anë) të rrumbullakuara.
  • 2. Që është kthyer në numër të plotë. Shifër e rrumbullakuar. Numër i rrumbullakuar.