FJALË

Fjalor Shqip

SHALËGJATË mb.

1. Që i ka shalët të gjata; kund. shalëshkurtër. Malësor shalëgjatë.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.