FJALË

Fjalor Shqip

SHALOJ kal.

  1. I vë shalën kalit a mushkës dhe e përgatit për udhëtim; e shtoj dhe e mësoj kalin a mushkën për t'i hipur. Shaloj kalin (pelën, atin, gjogun, mëzin, mushkën).
  2. I vë samarin për të parën herë një kafshë të barrës. E shaluan pulishtin.