FJALË

Fjalor Shqip

SHAPTILOGRAF m. shtypshkr.

  1. Makinë e posaçme që shërben për të riprodhuar në shumë kopje një shkrim të shtypur më parë në një letër dylli ose në një fletë të hollë alumini. Bojë shaptilografi. Shumëzoj me shaptilograf.