FJALË

Fjalor Shqip

SHART m. vjet.

  • 1. Kusht marrëveshjeje. I vuri sharte. Pranoi, por me një shart.
  • 2. fet. Porosi; rregull, rit. Shartet e fesë. Shartet e namazit. I bënë shartet e vdekjes.
  • 3. kryes. etnogr. Rregulla, kërkesat e një kanuni a të një zakoni. Shartet e Idriz Sulit rregullat e së drejtës kanunore të krahinave jugperëndimore të Shqipërisë.