FJALË

Fjalor Shqip

SHERRAK mb.

  • 1. Që nuk i rrihet pa bërë sherr, që kërkon të grindet gjithnjë, sherret (zakonisht për fëmijët). Fëmijë sherrak.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Sherrak i madh. Sherrakët e lagjes.