FJALË

Fjalor Shqip

SHESHIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHESHOJ, SHESHOHET. Sheshimi i tokës (i dheut). Sheshimi i kontradiktave (i mosmarrëveshjeve). Sheshimi i dallimeve (i shpërpjesëtimeve).

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →