FJALË

Fjalor Shqip

SHESHIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHESHOJ, SHESHOHET. Sheshimi i tokës (i dheut). Sheshimi i kontradiktave (i mosmarrëveshjeve). Sheshimi i dallimeve (i shpërpjesëtimeve).