FJALË

Fjalor Shqip

SHKAKËSI f. filoz.

  • Lidhje objektive, e domosdoshme ndërmjet shkakut e pasojës; tërësia e lidhjeve shkakësore. Kategoria filozofike e shkakësisë. Parimi (ligji) i shkakësisë.