FJALË

Fjalor Shqip

SHKAKËSOR mb. filoz.

  • Që shpreh lidhjen objektive, të domosdoshme ndërmjet shkakut dhe pasojës. Lidhje (varësi) shkakësore. Kushtëzim shkakësor.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →