FJALË

Fjalor Shqip

SHKAKTOJ kal.

  • Bëhem shkak që të ndodhë, të shfaqet a të lindë diçka, jap shkak për diçka; krijoj, ngjall, sjell. Shkakton rrëmujë (shamatë, grindje). Shkakton turbullira (kokëçarje, telashe, pakënaqësi). Shkaktoi habi. Shkakton rënien e prodhimit. I shkaktuam armikut humbje të rënda. Shkakton përmbytje.