FJALË

Fjalor Shqip

SHKALEM vetv.

  1. Mbetem si i shituar, si i shkelur nga hijet, shuplakem (sipas besëtytnive). Kujtonin se ishte shkalur.
  2. fig. Prishem nga mendtë, lajthit, shkalloj. Ç'pati, u shkal?
  3. Pës e SHKAL.