FJALË

Fjalor Shqip

SHKALIT I kal.

  • Shkreh, dobësoj, ligështoj, flashk. E shkaliti sëmundja. E shkalitën ethet.

SHKALIT II jokal. vjet.

  • 1. Zbres nga kali; zbres në një shtëpi a në një han për të bujtur; sos diku, arrij. Shkaliti në han.
  • 2. kal. Shkarkoj, nxjerr, zbarkoj. Vapori i shkaliti në breg.

SHKALIT III kal. tek.

  • I heq kalitjen diçkaje prej çeliku.